ដើម
WCHQ12-501

Make a Donation

Thank you for your kind support of the Khmer Krom Network.Font Download


Khmer Version of this web site requires Khmer Unicode. Please download here.

For more information please visit KhmerOS

Send to friend PDF version

Culture

Food, Art, Performances, Life style, ceremonies

KKF and Khmer-Krom communities participate in Long Beach, Cambodian New Year Parade

On Sunday April 6th 2014, members of the Khmers Kampuchea-Krom Federation (KKF) participated in the Annual Khmer New Year Celebration in Long Beach, California, USA.

Cladded in the colors of Khmer-Krom flag of red, blue and yellow, the procession was led by a group of Cha Yum performers dancing to the rhythm of the drums.

In Vietnam’s Mekong Delta, Monks Preserve Traditional Khmer Culture and Literature

By Micheal Huff

Once, very far away and very long ago, a powerful king from the West met a wise monk from the East. To test the monk's wisdom, the king posed many difficult questions: Why do good people sometimes suffer while evil people sometimes prosper? How can we know what truth is? How can there be rebirth without an eternal soul ? He asked many such questions. To each, the monk answered with brilliance and serenity. After their talk, the king left his throne and joined the monk in teaching the Middle Way.

Khmer Krom Karaoke

Watch the entire DVD of Khmer Krom Karaoke Vol 2. If you would like to purchase a copy please contact Khmer Krom Production.

លោក​អ្នកអាច​ទស្សនះ បទចម្រៀង​ការាអូខេ ខ្មែរក្រោម​នៅ​ទីនេះ សូម​ទាក់​ទង​ផលិតកម្ម​ខ្មែរ​ក្រោម​ដើម្បី​ទីញ​ DVD.

ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើប្បីអត្តសញ្ញាណ របស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស

ដោយ លី ឈូន


លោក ស្រី យើង និងក្រុមតន្ត្រីកររបស់គាត់(រូបថតៈលី ឈូន)

ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើប្បីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរ​នៅក្រៅប្រទេសខ្មែរ
នៅក្រៅប្រទេស ដែលម្នាក់ៗ បានចាកចោលស្រុកទេស ទៅរស់នៅឯ
ស្រុកគេ ក៏ព្រោះតែបញ្ហា សន្តិសុខ បញ្ហាសុភមង្គល គ្រួសារ ផ្ទាល់ខ្លួន
និងសង្គម ។ ជាការពិតណាស់ ពេលនេះប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀប
ចំពោះមាតុភូមិយើង (កម្ពុជា,កម្ពុជាក្រោម) យើងឃើញថាពួកគាត់មាន
សុវត្ថិភាព និងសុភមង្គលជាងយើងមែន, តែពួកគាត់ មិនបានបោះបង់
ចោលនូវអត្តសញ្ញាណ នូវភូមិកំណើត ញាតិត្រកូល និងប្រពៃណី របស់
ខ្លួនមួយវិនាទីណាឡើយ។

Truong Thi May, a true reflection of Khmer spirit

The classic "Vietnamese think Khmer Krom as Khmer, and Cambodian think Khmer Krom as Vietnamese" scenario arose when Truong Thi May became the runner up of the Miss Viet Ethnic 2007. Some Vietnamese newspapers have tried to discredit her by claiming that she's of Kinh's ethic (majority ethnic of Vietnam). Some Khmer on the other hand believe she's a Vietnamese. Khmer Krom have always been facing discrimination by both the Cambodian and the Vietnamese population.

Khmer Krom Dragon Wins Gold at the 5th Asian American Water Festival

The Khmer Krom Dragons from Seattle have once again proven that they rule the waters as they compete against other teams from Seattle-Tacoma and surrounding areas on Saturday August 16, 2008.

Consisting of two teams, the juniors and the senior, both of the Khmer Krom Dragons took gold home.

Congratulations to the teams for their amazing effort!

Visit http://www.khmerkrom.net/?q=image/tid/7 to see more images or http://www.myspace.com/bon_om_tuk for information regarding the teams and event.

The Tra Set Project exhibiting life in Kampuchea-Krom


The Smithsonian Institute has an online exhibition of Khmer Krom living in Tra Set village, Vĩnh Hải commune, Vĩnh Châu district, Sóc Trăng (Kleang) province.

Life in other parts of Kampuchea-Krom imitates that of Tra Set village. You can view the exhibition by visiting The Trà Sết Project

“Bon Sama Thieng” in Phum Ta Loke Toh Tung, Srok Phno Dach, Khet Preah Treapang

By Khemara Thach
Originally published in KKFYC Magazine June edition 2008

The “Bon Sama Thieng” is to take place on key Buddhist days (or Thngay Seul in Khmer Krom): namely Thngay Penh Boe Ra Mey (Full Moon), Thngay Dach Khe (Religious Month End), Thngay Pram-Bey (or eighth) Keut, and Thngay Pram-Bey (or eighth) Rout, etc.

Uniquely Khmer

By Reported by Diem Thu of Thanh Nien Daily

Is Vietnam finally seeing the true colour of the rich and vibrant culture of the Khmers in Kampuchea-Krom? Maybe it's about time Vietnam gives the Khmer Krom people recognition as the indigenous peoples epecially since all temples are living proof of their ancestral and historic roots to the Mekong Delta.

The Mekong Delta is home to an array of distinctive Khmer pagodas off the beaten track.

យើង​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន

ទិវា​រំលឹក ៦០​ ឆ្នាំ​ដែល​ដែនដី​កម្ពុជាក្រោម ត្រូវ​បាន​អាណានិគម​បារាំង​ផ្ដល់​ការ​កាន់​កាប់ទៅយួន 4-6-1949